Aktuellt!
Vill du veta mer... Mars Makalös - Det Marina 1500 talet


Sjöfartshallen

... är museets fasta utställning. Här visar vi upp delar av vår rika sjöfartshistoria.

- Kaptenstavlor
- Sjömansminnen
- Fotografier
- Modell av Västerviks varv

Mer än allt annat har sjöfart och skeppsbygge präglat näringslivet i Västervik,
från medeltiden fram till våra dagar. Det är med all rätt som staden i sitt sigill har
bilden av ett skepp.


Sjöfartshallen - Översikt Sjöfartshallen


Sjöfartshallen - Modell av gamla varvet