Lars berättar om skärgårdsbornas bondeseglation till Stockholm under nära 1000 år. Särskild fokus läggs på seglationen från ostkusten till Stockholm.

Lars erbjuder också åhörarna att köpa sin nya bok ”En Skärgårdsskuta kommer lastad – Bondeseglationen till Stockholm” till ett förmånligt pris.

Läs mer om Lars G Soldéus och hans böcker här: www.segelsumpar.se

Entré: 135 kr, inklusive fika