Arkeologi

Västerviks Museum bedriver forskning och uppdragsverksamhet inom arkeologi och kulturmiljöfrågor.

Inför en exploatering kan det behövas ett fördjupat kunskapsunderlag innan Länsstyrelsen kan ge tillstånd till ingrepp i ett fornlämningsområde. Genom uppdragsarkeologins etapper utredning, förundersökning och undersökning får man information som sedan ligger till grund för beslut enligt Kulturmiljölagen.

Använd oss gärna som bollplank inför en exploatering eller kontakta oss om Du har frågor om fornfynd eller fornlämningar.

Veronica Palm, arkeolog
veronica@vasterviksmuseum.se
072-555 11 77

Läs mer om uppdragsarkeologi här.

Arkeologi i Tjust

En källare i staden Västervik

I november 2014 genomförde Västerviks Museum i samarbete med Museiarkeologi Sydost en arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fastigheten Residenset 30, Västerviks stad, Småland. Tidigare provundersökning 2002 hade indikerat kulturlager, möjligen...