En källare i staden Västervik

I november 2014 genomförde Västerviks Museum i samarbete med Museiarkeologi Sydost en arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fastigheten Residenset 30, Västerviks stad, Småland. Tidigare provundersökning 2002 hade indikerat kulturlager, möjligen...