Smedjan

Smedjan utgjorde hjärtat i ett stenhuggeri.
Byggmaterialet till smedjan är ett nedmonterat hus i liggande timmer från tidigt 1800-tal.