Väderkvarn

Kvarnen byggdes av A.O Grönqvist under andra hälften av 1800-talet. Den kommer från Hamra by i Vimmerby och flyttades till Kulbacken 1927.

Den är av samma typ som de kvarnar som stod vid Kvarngatans slut utanför den södra tullporten. Det är en så kallad stubbakvarn, där kvarnhuset är vridbart runt stocken.

På de äldsta Västervikskartorna från slutet av 1600- och början av 1700-talet kan man se hur kvarnarna var koncentrerade till två områden.

Ett område utanför södra tullporten och ett utanför den så kallade Strandaporten.