Om Kulbacken

Museibyggnaden stod färdig till stadens 500-årsjubileum 1933. Här finns flera byggnader som flyttats hit från olika platser i Tjustbygden. Unos Torn utgör högsta punkten i Västervik med vidunderlig utsikt över staden och Gamlebyvikens inlopp. En bit utanför stadens finns också vår kvarnanläggning Hvalstad. Här kan ni läsa mer om Kulbacken och våra byggnader.

Jantes kiosk

 

Läs mer

Spruthuset

 

Läs mer

Unos torn

 

Läs mer

Loftboden

 

Läs mer

Ladugården

 

Läs mer

Hvalstad kvarn

 

Läs mer

Fågeltorpet

 

Läs mer

Schmidtska gården

 

Läs mer

Smedjan

 

Läs mer

Gradängerna

 

Läs mer

Ökor

 

Läs mer

Vråstugan

 

Läs mer

Museet

 

Läs mer