Fågeltorpet

Fågeltorpet har stått i västra Eds socken söder om vägen till Helgenäs, och är byggd på 1700-talet. Den användes som bostad till fördubblingsbåtsman Vogel. Under början av 1900-talet har den även använts som smedbostad. Torpet är en ryggåsstuga av enkelstuguform.

När den plockades ned 1996 hade den en stor tillbyggnad längs hela nordvästra långsidan. Museet har försökt att återställa stugans ut- och insida i ursprungligt skick.