Lilla Fågeltorpet

Detta är en ryggåsstuga av enkelstuguform. Den övre takbjälken, ryggåsen, är synlig eftersom det inte finns något innertak. En enkelstuga har en kammare, en storstuga och en förstuga. Från medeltiden och framåt var detta den vanligaste bostadstypen hos allmogen.

Fågeltorpet stod tidigare i Västra Eds socken, söder om vägen till byn Helgenäs på Tindereds ägor. Stugan byggdes under 1700-talet och härbärgerade flera fördubblingsbåtsmän i Tjusts båtsmanskompani. Ett par av dem hette Fogel i efternamn.

Fågeltorpet flyttades till Kulbacken på 1990-talet.