Hvalstad kvarn

Sedan 1998 förvaltas Valstad kvarn av Stiftelsen Västerviks Museum, efter en donation av Ingegerd Jakobsson, änka efter
den sista mjölnaren.

Miljön vid Valstad kvarn består idag av två sammanbyggda kvarnbyggnader, den ena från 1700-talet och den andra från 1867. Förr fanns här även flera små ekonomibyggnader samt ett sågverk, en benstamp och ett spinneri, men av dess finns endast enstaka spår i form av grundrester kvar. Kvarnen lades om från ren vattenkraft till turbindrift 1941 och drevs så fram till år 1970 då kvarndriften avvecklades.

2001 startade ett EU-projekt för att göra omfattande restaureringar. Förutom själva byggnaderna restaurerades även driftdetaljer såsom turbin, kvarnhjul, vattenränna och dammluckor, vilket möjliggjorde att kvarnen åter kunde startas. Kvarnmiljön återskapades så som den såg ut under 1940-talet. Inne i kvarnen finns hela arbetsmiljön intakt och i samband med projektet och restaureringen hölls en mängd visningar på platsen. Projektet avslutades 2003.

På grund av vädret uppfördes även ett arbetshus med 3 väggar och tak.

För att åter lyfta fram detta vackra besöksmål och den kulturhistoria som faktiskt tillhör denna typ av anläggning anordnades den 23 maj 2009 för första gången evenemanget ”Kvarnens Dag”. Ett samarbete mellan Västerviks Museum, tillsammans med Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening, Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik (Tjustbygdens Järnvägsförening) och Gladhammars hembygdsförening.