Jantes kiosk

Den lilla kiosken flyttades till Kulbacken 1969. ”Jantes kiosk” stod tidigare i stadsparkens sydvästra hörn och ägdes då av Henning Jansson, även kallad Jante. Här såldes godis, tidningar och tobak. Liknande kiosker fanns på flera håll runt om i Västervik.