Jantes kiosk

Den lilla kiosken flyttades till Saltmagasinet på Kulbacken 1969 där den användes av minigolfbanan. Senare när golfbanan försvann blev den i stället glasskiosk i några år.

I november 2008 flyttades kiosken till sin nuvarande plats i ovankanten av backen.

”Jantes kiosk” låg tidigare i Stadsparkens sydvästra hörn. Ägare: Henning Jansson.