Ladugården

Ladugårdsbyggnaden donerades till museet 1945 av kapten Agust Repvassa (1882–1965) från gården Repvassa i Västrum socken.

Denna typ av timrade ladugård dateras till tidigt 1800-tal och var vanlig på torp och mindre gårdar i Tjust. Den är indelad i ett fähus och en något upphöjd loge.