Ladugården

Ladugårdsbyggnaden kommer från gården Repvassa i Västrums socken. Den representerar den typ av ladugård som hörde till båtsmanstorpen. Den innehåller ett fähus och en loge.

Byggnaden skänktes till museet 1945 och flyttades till sin nuvarande plats 1996.