Loftboden

Denna timrade loftbod har tidigare stått på torpet Gomåttan under Kärrebo i Gamleby socken. Boden skänktes till museet 1935 av konsul Uno Steinholtz.

Loftboden representerar en byggnadstyp som fanns på de flesta bondgårdar runt om i Tjust, men de var också vanliga i städerna, framför allt vid handelsgårdarna. En loftbod var i huvudsak ett förrådshus där man i två plan kunde förvara olika varor liksom mat och kläder. Byggnadstypen är känd sedan medeltiden och timmerkonstruktionen gör att den ganska lätt kunde plockas ned och flyttas till en ny plats vid behov.

Loftbodens övre våning är indragen och har en svalgång (loftgång) som löper längs långsidan. Svalgången ligger under tak och nås via en utvändig trappa.

Även om loftbodar förr var ett vanligt inslag i Sverige är få bevarade.