Museet

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening startade sin verksamhet 1917. Ett av målen var att bygga upp ett friluftsmuseum strax utanför staden. Föreningen fick så småningom tillstånd att använda en del av Kulbacken.

(ur § 1) ”Föreningens ändamål är att inom norra delen av Kalmar län, särskilt Tjustbygden, främja vården av bygden och dess kulturminnen och understödja forskning därom samt verka för naturskydd, miljö- och landskapsvård för bevarandet av hembygdens särart.”

Arkitekten och antikvarien vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm, Sven Brandel, utarbetade en plan för friluftsmuseet. I förslaget ingick flyttning av en större bondgård eller herrgård, som skulle användas som museum. Planerna var så storslagna att de helt enkelt inte kunde förverkligas. I stället anlitades arkitekten Erik Lundberg, som ritade en enkel och värdig museibyggnad, som stod klar jubileumsåret 1933.

Under de första 40 åren drevs verksamheten enbart med ideélla krafter, men sedan 1975 finns personal anställd. I januari 1986 övergick museibyggnaderna till en museistiftelse bildad av Tjustbygdens Kurltuhistoriska Förening och Västerviks kommun.

Den första byggnaden som flyttades till Kulbacken var kvarnen, som byggdes upp 1927. Åren därefter flyttades även Saltmagasinet, Vråstugan, Ladugården och Loftboden.

Vällingklockan
Vid sidan av museet byggdes 1935 en klockstapel så att man kunde hänga upp den gamla vällingklockan. När museet byggdes ut 2006 försvann klockstapeln och klockan finns idag monterad på taket till den nya delen av museet.

Klockan är gjuten i Stockholm 1782 och fanns ursprungligen på Slottsholmsvarvet intill Stegeholms borgruin. När varvet lades ner 1846 överfördes klockan till Stora Varvet där den hängdes upp i förrådshusets västra gavel. Klockans plats kan ses på modellen av varvet som finns i sjöfartshallen på museet.