Ökor

Ökorna, den viktigaste båttypen, dominerade helt skärgårdssamhället under flera hundra år. En utformning som var aktuell ännu för mindre än ett halvsekel sedan. Typen heter på nordsmåländska ”öka”, inte eka, stävbåt, roddbåt eller något annat. Många av dess byggnadsdrag antyder att den är mycket gammal. Ökorna fanns i flera storleksklasser, byggnadsformen var så gott som lika varandra: storökor, millaökor och lillökor. Åtskilliga ökor gavs dessutom funktionsnamn av sin ägare t ex. hommöka, kyrköka, markensöka, notöka och stöjningsöka.