Schmidtska gården

Saltmagasinet stod i anslutning till Västerviks Stora varv och användes ursprungligen till att förvara det salt, som Västervik som stapelstad hade skyldighet att förvara. Salt var viktigt för att hålla maten färsk under vintern. Byggnaden är från 1700-talet och användes senare som bostad och kallades då ”Smittska gården”.
Magasinet flyttades till Kulbacken 1940-41.

På Kulbacken användes den först som kaffestuga. Idag används Saltmagasinet som restaurang. Under hösten 2008 och våren 2009 kompletterades restaurangen med ett bageri. Här bakas bröd på traditionellt vis med levande surdegar och stenmalt mjöl.