Kronotorpet Enbacken och Schmidtska gården

Kronotorpet Enbacken låg ursprungligen på Norrlandet under Stuverum i Lofta socken. Det skänktes till museet 1997 av dåvarande ägaren Bo Orre. Här på Kulbacken har det sedan dess tjänstgjort som köksbyggnad till restaurangen.

Enbacken är här sammanbyggt med ett saltmagasin. Detta stod ursprungligen i anslutning till Västerviks stora varv och användes just för att förvara salt i. Som stapelstad hade Västervik skyldighet att förvara salt.

Magasinsbyggnaden är från 1700-talet och användes senare som bostad och kallades då Schmidtska gården. Magasinet flyttades till Kulbacken 1940-41.