Schmidtska gården

Saltmagasinet stod i anslutning till Västerviks Stora varv och användes ursprungligen till att förvara det salt, som Västervik som stapelstad hade skyldighet att förvara. Salt var viktigt för att hålla maten färsk under vintern. Byggnaden är från 1700-talet och användes senare som bostad och kallades då ”Smidtska gården”. Magasinet flyttades till Kulbacken 1940-41.

På Kulbacken användes den först som kaffestuga. Idag finns här Kulbacken Café och Restaurang som drivs av museet.