Smedjan

Smedjan är en rekonstruktion av en timrad smedja så som den kan ha sett ut på en gård eller i en by under 1800-talet. Den uppfördes av återvunnet timmer år 2007.

Smidet var ett mycket viktigt arbete i Tjust, dels i bondesamhället i stort, dels vid skeppsvarven och industrierna. Större gårdar kunde ha en egen smedja men det fanns också bysmeder som fixade allt från trasiga vagnshjul till hästskor och spikar. Behovet av att tillverka
och laga verktyg var stort, inte minst vid gruvorna och bruken.

Inne i smedjan på Kulbacken finns en murad ässja där järnet värms upp för att kunna bearbetas med handverktyg på städet. Här finns också en uråldrig bälg av trä och fårskinn som en gång blåst liv i ässjan på Kilmare gård utanför Västervik.