Spruthuset

Spruthuset stod ursprungligen på Båtsmansgatan i Västervik. Här förvarades en av stadens fem brandsprutor.

En frivillig brandkår tillsattes vid 1800-talets mitt och ersatte de tidigare brandvakterna som patrullerade gatorna eller höll utkik från kyrktornet. En ny brandordning för Västerviks stad antogs år 1865. Brandkåren bestod av arbetsföra män i åldern 18–55 år som inkallades vid behov. Brandsprutorna drogs till brandplatsen med handkraft eller med hjälp av hästar.