Vråstugan

Båtsmanstorpen är ofta av enkelstugutyp, byggda i korsknutat timmer med förstuga, kök och vardagsstuga.

I torpet Vrå bodde bland andra rotens båtsman Jonatan Ankarman som deltog i Karl XII:s kring 1714. Den sista båtsmannen hette Carl Petter och tog avsked 1893. Han bodde sedan kvar i torpet.

Möbleringen i torpet är den för den tiden vanliga med möblerna längs väggarna. Vardagsstugan utnyttjades som våra tiders allrum, man åt, sov och arbetade där. I köket finns prov på de redskap, som behövdes för att laga mat och baka.

Under indelningsverkets tid, från förra delen av 1600-talet till omkring sekelskiftet 1900, rekryterades flottans manskap från landets kustsocknar. Roteindelningen för utskrivning av båtsmän härstammar från början av 1600-talet under Gustaf II Adolf. Karl XI organiserade det så kallade indelningsverket. Till Tjusts båtsmanskompani fanns 106 rotar.

Socknarna var indelade i rotar som var och en skulle hålla en båtsman. Från östgötagränsen i norr till Oskarshamn i söder fanns Tjust båtsmanskompani organiserat. Mot slutet av 1800-talet ingick det 118 man i kompaniet.

Båtsmännens avlöning härledde sig huvudsakligen från det torp som avsattes till dem. Värvningssumman för båtsmännen under 1700-talet var 100 daler kopparmynt. Deras avlöning var torpet med åker och äng. Som regel skulle det kunna föda en ko samt några småkreatur. Båtsmännen fick förutom städsel (en mindre lön) och så kallat hemkall som bestod av ringa mängder spannmål och matvaror.

Rote nr 99 i Hjorteds socken var sammansatt av gårdarna Tibbhult, Bästehult, Stämshult och Ideshult. I torpet Vrå bodde rotens båtsman. De båtsmän som genom har tjänat roten är följande:

1714 – Jonatan Ankarman, 30 år Avsked för ålder 1744, 60 år

1744 – Sven Ankarman, 19 år Avsked 1781, gammal och orkeslös

1781 – Anders Ankarman, 49 år Borta i ryska kriget 1790.
Roten vakant i 18 år.

1809 – Peter Ankarman, 30 år Avsked 1829 (Det torp som här finns bevarat, byggdes troligen i samband med att Peter Ankarman
skrev in som båtsman för roten.)

1829 – Nils Ankarman, 22 år Avsked för lårbensbrott 1833

1833 – Peter Ankarman, 33 år Död 8 april 1859

1859 – Carl Petter Ankarman, 23 år Artillerist. Avsked för ålder den 21 maj 1893, 57 år. 34 tjänsteår. Redligen sig uppfört.