Vråstugan

Vråstugan hörde ursprungligen till ett båtsmanstorp i Tibbhults by i Hjorted socken. Stugan tros vara byggd år 1809 och är av enkelstugutyp med förstuga, kök och vardagsstuga. Den har även en oinredd vindsvåning. Torpet flyttades till Kulbacken 1929.

Torpet hörande till Tjusts Båtsmanskompani rote nr 99 byggdes för att inhysa en båtsman och hans familj. Soldatnamnet som fick antas av torpets invånare var Ankarman. Den sista båtsmannen som bodde i Vrå hette Carl Petter Ankarman. Han tog avsked 1893, men bodde ändå kvar i torpet.

Under indelningsverkets tid, från mitten av 1600-talet till omkring sekelskiftet 1900, rekryterades flottans manskap från landets kustsocknar. Roteindelningen för utskrivning av båtsmän härstammar från Gustaf II Adolfs tid i början av 1600-talet. Karl XI organiserade sedan det så kallade indelningsverket. Socknarna var indelade i rotar som var och en skulle hålla en båtsman. Till Tjusts Båtsmanskompani hörde 106 rotar. På Carl Petter Ankarmans tid fanns 118 man i kompaniet.

Värvningssumman för båtsmännen under 1700-talet var 100 daler kopparmynt. I övrigt fick de leva på avkastning från det torp som avsattes till dem. Här kunde man hålla en eller två kor och lite smådjur. Båtsmännen fick också städsel (en mindre lön) och så kallat hemkall (ringa mängder spannmål och matvaror).

Rote nr 99 i Hjorteds socken var sammansatt av gårdarna Tibbhult, Bästehult, Stämshult och Ideshult. Rotens båtsman bodde alltså i torpet Vrå. De båtsmän som har tjänat roten är följande:

1714 – Jonatan Ankarman, 30 år. Avsked för ålder 1744.

1744 – Sven Ankarman, 19 år. Avsked 1781, gammal och orkeslös.

1781 – Anders Ankarman, 49 år. Försvunnen i ryska kriget 1790.

Roten vakant i 18 år.

1809 – Peter Ankarman, 30 år. Avsked 1829. Nu byggdes vår Vråstuga!

1829 – Nils Ankarman, 22 år. Avsked för lårbensbrott 1833.

1833 – Peter Ankarman, 33 år. Död 8 april 1859.

1859 – Carl Petter Ankarman, 23 år. Artillerist. Avsked för ålder den 21 maj 1893.