Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv, samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

naturum Västervik och Västerviks Museum erbjuder aktiviteter hela Friluftslivets år 2021.