Skapande skola

Skapande Skola är ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Det är skolans huvudman som söker medel från Kulturrådet för verksamhet inom Skapande skola. Västerviks kommun och Västerviks Museum har länge haft ett samarbete inom Skapande skola.

Under våren 2019 påbörjar vi våra förhistoriska temadagar med fokus på medeltiden och slottsruinen Stegeholm. Under en heldag får kommunens elever i årskurs fem uppleva medeltiden med syn, smak, hörsel, lukt och känsel. Matlagning, musik och dans, keramiktillverkning och mycket annat står på schemat denna dag.

Vi vill ständigt hitta nya områden och teman att arbeta med inom Skapande skola. Ansökan till Kulturrådet görs av skolans huvudman, men har du en idé eller ett förslag om Skapande skola så kan du kontakta oss för vidare dialog.