Alla röstberättigade? – Rösträtt och politiskt engagemang i Västervik före 1921

En utställning om kampen för allmän och lika rösträtt både på nationell och lokal nivå. 1921 är ett märkesår i svensk demokrati och den kvinnliga rösträtten är en av de största frågorna runt förra sekelskiftet. Även i Västervik lyfts frågan med hjälp av flera engagerade kvinnor. Vilka dessa kvinnor var och hur de bidrog får du veta mer om i den här utställningen.