Mars Makalös – det marina 1500-talet

Ombyggnationen av utställningen om det maritima 1500-talet påbörjas under tidig vår. Tills dess öppnar vi upp den igen så våra besökare kan få ut det mesta av sitt besök hos oss.

Västerviks Museums unika utställning om vraket Mars – ett av vår tids kanske mest makalösa marinarkeologiska fynd. Utställningen fokuserar på 1500-talets marina historia och här ingår även vraket Ringaren, ett handelsfartyg som förliste utanför Loftahammar under 1500-talets mitt, liksom vraket Elefanten, systerfartyg till Mars. Tillsammans utgör de ett unikt material som ger en spännande bild om de stora fartygen första tid.

Sommaren 2011 påträffade dykarteamet Ocean Discovery ett stort vrak på 75 meters djup öster om Öland. Vraket identifierades så småningom som Mars, kung Erik XIV:s flaggskepp, som sjönk i en blodig sjöstrid den 31 maj 1564. Fyndet blev avstampet för ett nytt stort forskningsprojekt. Upptäckten av Mars ger fantastiska möjligheter till ny kunskap om 1500-talet, denna händelserika period i skeppsbyggeriets och sjökrigföringens utveckling. Ombord fanns mer än 100 kanoner och vrakplatsen utgör den idag största kunskapskällan från denna
tid. Genom vrakplatsen kan vi lära oss mer om hur manskap, befäl och högsta ledning på fartyget levde ombord, vilka verktyg, redskap och personliga tillhörigheter de använde.

Marsprojektets team av dykare och forskare genomför årligen marinarkeologisk dokumentation med hjälp av högteknologisk utrustning och moderna dyktekniker. Vi tar med er ner till vrakplatsen genom ett fantastiskt digitalt material, film och foto! I dagsläget är endast ett fåtal föremål är bärgade i form av ett par mynt, en kanonlavett, två kanoner och några skeppstimmer. Skeppstimret och artilleriet är ett levande forskningsmaterial, unika i sitt slag. Efter att ha visats några år i en specialbyggt pool på Västerviks Museum nu är de på konservering. Det återkommer till utställningen så småningom.

Välkomna in i 1500-talets marina historia!


Erik XIV