Mars Makalös – det marina 1500-talet

Västerviks Museums unika utställning om vraket Mars – ett av vår tids kanske mest makalösa marinarkeologiska fynd.

Här visas de bärgade föremålen liksom film- och fotomaterial. Sommaren 2011 påträffade dykarteamet i Ocean Discovery ett stort vrak på 75 meters djup öster om Öland. Vraket identifierades så småningom som Mars. Sedan dess har ett stort team av dykare och forskare genomfört marinarkeologisk dokumentation med hjälp av högteknologisk utrustning och moderna dyktekniker. Endast ett fåtal föremål är bärgade och finns exklusivt utställda i en bassäng på Västerviks Museum, fortfarande under vatten. Skeppstimret och artilleriet är ett levande forskningsmaterial och är unika i sitt slag.

Utställningen fokuserar på 1500-talets marina historia och här ingår även vraket Ringaren, ett handelsfartyg som förliste utanför Loftahammar under 1500-talets mitt, liksom vraket Elefanten, ett örlogsskepp tillhörande samma flotta som Mars. Tillsammans utgör de ett unikt material som ger en spännande bild om de stora fartygen första tid.