Sjöfartshallen

I sjöfartshallen visar vi upp Tjustbygdens rika maritima historia genom kaptenstavlor, skeppsmodeller, sjömansminnen, fotografier och en detaljrik modell av Stora varvet i Västervik, så som det såg ut under 1800-talets andra hälft.

Sjöfart och skeppsbygge har präglat näringslivet i Västervik från medeltiden fram till våra dagar. Det är med all rätt som staden i sitt sigill har bilden av ett skepp.